'Learning to change our world' - maj 2004, Göteborg

Uddrag af den svenske statsminister Göran Perssons åbningstale ved indvielsen af den internationale høring ”Learning to change our world” om uddannelse for bæredygtig udvikling, der fandt sted i Göteborg den 4.-7. maj 2004:

Lad mig begynde med at læse nogle få linier fra Maja, Linnea og Alexander i 5. klasse i Hedemora i Sverige. Dette er, hvad de skrev til mig i et brev:
”Vi vil ikke have, at olie skal transporteres over havet. Dyrene i vandet dør. Vi kunne lave bådene mere sikre.
Vi vil have, at kvinder skal betales det samme som mænd, hvis de udfører det samme arbejde, fordi alle er det samme værd.
Vi vil give mere hjælp til de fattige og de fremmede.
P.S. Vil du ikke nok gå på tv og fortælle om nogle af disse ting?”

Kan det siges mere klart?
I nogle få enkle sætninger har disse børn udtrykt, hvad bæredygtig udvikling handler om:

  • Retfærdighed
  • Lighed
  • Økonomisk udvikling, der ikke skader mennesker eller miljø
  • Solidaritet, der rækker ud over grænsen for vort eget land og gennem generationer langt ind i fremtiden

Fremtiden for vor eneste planet.
Maja, Linnea og Alexander ved det, og vi ved det: Udviklingen går i den forkerte retning på alt for mange områder.

... noget af det helt fundamentale for at fremme ændring og øge opmærksomheden omkring bæredygtig udvikling er uddannelse...
Individer på alle niveauer fra tidlig barndom til universitetet, fra læring i skolen såvel som efter, må udrustes med evnerne, perspektiverne, værdierne og den viden, der er nødvendig for at leve et bæredygtigt liv.
Vi må lære at ændre vores verden. Og læring er en livslang proces.
Et af nøglepunkterne er en holistisk opfattelse, der gør mig i stand til at forstå, at mine valg har indflydelse på andre og på miljøet. Deltagelse og forpligtigelse er et andet. Kun på denne måde kan viljen til at påtage sig ansvarlighed vokse sig stærk.
At lære at ændre vores verden handler også om kritisk og kreativ tænkning, evaluering og diskussion. Det involverer dialog og handling. Det involverer at sætte spørgsmålstegn ved den eksisterende opfattelse.
Men måske allervigtigst: Folk har brug for at vide, at de kan ændre verden. At det er muligt. At hvad de tænker, deres opfattelse, deres visioner, deres håb og drømme – er vigtigt. At de kan gøre en forskel.

...vi må mødes, vi må diskutere, vi må støtte hinanden uanset vores forskellige baggrunde eller endda på grund af det...
Bæredygtig udvikling er en udfordring, der både er politisk, økonomisk, social og moralsk.
Vi låner jorden fra vore børn og børnebørn. Med hvilken ret overdrager vi en verden i en værre tilstand end den, vi arvede fra vore forældre? Det er vores ansvar at benytte os af de muligheder, vi har.
Det er tid til at fremkalde en virkelig ændring for de mennesker, der har mest brug for det.
Det er tid til at stoppe udbytningen af vor planet og vore medmennesker.
Det er tid til at give håb til de unge, til Maja, Linnea og Alexander, om, at de vil komme til at leve i en sikrere, mere retfærdig og miljømæssig sund verden.

Kilde:
http://www.regeringen.se/sb/d/1122/a/22528


 

Læs Øko-nets rapport fra høringen her (pdf).

Made by Syneo