Nyhedsbladet Øko-net nr. 57/58 - Juni 2005

Tema-nummer om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling


Indhold

side 1 – Forsiden:
          UBU-kampagnens plakat
side 2 – Indhold og leder:
          Fremtiden skabes nu
side 3 – Dansk kampagne:
          Reflektere, debattere og realisere
side 4-5 – Præsentation af tiåret:
          DESD Draft International Implementation Scheme 2004
          Målsætninger for tiåret
side 6-7 – På vej mod en national strategi:
          Danmarks forpligtelser
          Dannelse og dogmer – højskoler og bæredygtighed
side 8-9 – Gennemførelsen af tiåret:
          Global baggrund og lokal basis
          Ecovillage Designer Education
side 10-13 – Åbningskonference reportage I+II:
          Vi må lære, hvis jorden skal bære
          Deltagerne i dialog
side 13 – Education for a Sustainable Future
          Indien, januar ‘05
side 14 – Internationale erfaringer:
          Erfaringerne fra England, Sverige og Norge
          Kolofon
side 15 – Ny guide for ESD:
          Kvalitetskriterier for ESD-skoler
side 16 – Bagsiden:
          Ahmedabad Deklarationen
          Balanceakten

Download pdf af tema-nummeret her.

 

Tema-nummeret er udgivet med støtte fra Undervisningsministeriets tips/lottomidler fra tidsskriftspuljen, der også i det kommende år støtter udgivelsen at tema-numre med ’Nyt om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling’.

Made by Syneo