World Summit on Sustainable Development (WSSD) - august/september 2002, Sydafrika

Verdenstopmødet om Bæredygtig Udvikling i Johannesburg (også kaldet Rio +10) blev afholdt den 24. august - 4. september 2002. Topmødet havde som overordnet mål at sikre, at de aftaler og konventioner, man vedtog på Rio-konferencen i 1992 og som er sammenfattet i Agenda 21, blev overholdt af alle lande. Topmødets fem kerneområder var vand og sanitet, energi, sundhed, landbrugsproduktivitet og bevarelse af biodiversitet og økosystemer.

Deltagerne på topmødet var både stats- og regeringsledere, ngo’er, folk fra erhvervslivet, fagforeninger, landmænd med mere.

Du kan læse om Øko-nets oplevelser på topmødet her.
Du kan også læse om de danske ngo’ers reaktion på topmødet her.
Læs også Øko-nets projekt-rapport fra topmødet her (pdf).

Du kan finde mere information om Verdenstopmødet på FN’s officielle side, på Udenrigsministeriets hjemmeside og på FN’s nordiske informationskontors hjemmeside.
Made by Syneo