Nordiska Ministerrådets seminarium om utbildning för hållbar utcevkling – juni 2003, Sverige

Den første nordiske konference om FN-tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling fandt sted i Karlskrona i Sverige den 12.-13. juni 2003. Konferencen, der var støttet af Nordisk Ministerråd, blev organiseret af det svenske undervisningsministerium. Med på konferencen var ca. 140 uddannelsesfolk fra de nordiske og baltiske lande. Fra Danmark deltog 11 personer udvalgt af det danske undervisningsministerium. Her i blandt var Øko-net ene om at repræsentere ngo’erne i sin egenskab af medlem af 92-gruppen.

 

Læs Øko-nets rapport fra konferencen her (pdf).

 

Du kan få mere information om konferencen på den svenske regerings hjemmeside.

 

Efter konferencen udkom en omfattende rapport (Karlskronarapporten) med titlen ”Utbildning för Hållbar Utveckling”. Rapporten kan bestilles hos Nordisk Ministerråd.

Made by Syneo