Hvordan fremme læring for en bærekraftig utvikling? - marts 2005, Norge

Den norske lancering af FN’s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling fandt sted i Hamar den 15. marts 2005 på den Internationale Forbrugerdag. Konferencen, der blev afholdt af bl.a. Utdanningsdirektoratet og Barne- og familiedepartementet, havde titlen ”Hvordan fremme læring for en bærekraftig utvikling?” Det var statssekretær Hans Olav Syversen fra Barne- og familiedepartementet, der stod for åbningen. Hans åbningsoplæg omhandlede især bæredygtigt forbrug, der også var konferencens overordnede tema. Oplægget kan læses på Barne- og familiedepartementets hjemmeside.


Som et led i konferencen blev også den norske udgave af bogen ”YouthXchange” præsenteret. ”YouthXchange”, der er udgivet af UNEP (FN’s miljøprogram) og UNESCO, er en guide om bæredygtigt forbrug til undervisningsbrug. Bogen er blevet sendt ud til de norske ungdomsskoler og videregående uddannelser med almene fag. Det er Idébanken, der har tilrettelagt den norske udgave, ligesom de også stod for flere af de workshops, der sluttede konferencen af.

Konferenceprogrammet kan læses her (pdf).

Den norske udgave af YouthXchange kan downloades her (pdf).

Made by Syneo